Nautic Clean 01 isekuivav šampoon 1L

€21.35
Isekuivav šampoon Perloban® Laevakeredele ja tekkidele Kasutamiseks: gelcoat, värvitud pinnad, aknad, roostevaba teras jms Aktiivne ja isekuivav šampoon kõigile väikelaevapindadele: geelkate, klaas, roostevaba teras, pleksiklaas, plast, puit jm... Ei vaja pärast loputamist lapiga kuivatamist, põhineb taimsetel pindaktiivsetel ainetel.
Ei sisalda fosfaate, kloriini ega nitrilotriäädikhapet (NTA). Tähelepanu: toode ei muuda hüdrofiilseks pindu, mis on läbinud hüdrofoobse töötluse (poleerimine).

KASUTAMINE: lahjendage 50–150 ml toodet 5–10 liitri veega. Kandke peale, küürige harjaga, loputage puhta veega ülalt alla ilma surveta ja laske kuivada.
ETTEVAATUST: ärge kasutage survepesurit. Ärge kasutage lahjendamata kujul. Ärge neelake alla.

OHUTUSINFO: Põhjustab nahaärritust. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Sisaldab 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Koostis: <5% (fosfonaadid, mitteioonsed pindaktiivsed ained, amfoteersed pindaktiivsed ained), lõhnaained, säilitusaineid (bensisotiasolinoon, metüülisotiasolinoon). Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Pärast käitlemist pesta hoolega käsi. Kanda kaitsekindaid/kaitseprille/kaitsemaski.
SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Kui silmade ärritus ei möödu: pöörduda arsti poole.

UFI-kood: W9C8-20G3-H002-JPJC
Add to cart