Hästi hooldatud tiigipuidust tekk kestab 10...20 aastat, aga kui selle ressurss on ammendunud, siis reeglina seda oluliselt pikendada ei õnnestu. Mõned märgid, mis annavad märku, et tekk vajab tähelepanu:
  • Lihvimisest tingituna on tiigi paksus vähenenud sedavõrd, et vuugimastiks ei püsi enam laudise vahel. 
  • Tiigi lipid tulevad lahti või deformeeruvad pinnast kõrgemale. 
  • Märja teki kuivamisel on märke sellest, et niiskus on puidu alla või vuukide vahele läinud.
Mõnel juhul võib üritada üksikuid tiigi lippe tagasi liimida, aga enamasti markeerib olukord ajajärku, kus probleemid pigem süvenevad ja igal järgneval hooajal on vaja veelgi rohkem teki remonti panustada.

Boatdeck on aastate jooksul näinud igasuguses konditsioonis tekke ja kahjuks on ette tulnud ka paate, kus tiigi eemaldamisel on klaasplastile tekitatud olulisi vigastusi.
Kõike saab parandada, aga soovitame siiski pühendada vana teki eemaldamisele rohkem aega või lasta see töö kogemustega ja õigete töövahenditega meistritel teha.