Nautic Clean 09 professionaalne universaalne puhastusvahend 1L

16,23 €
Professionaalne universaalne puhastusvahend Väga efektiivne puhastus- ja mitmeotstarbeline rasvaeemaldusvahend Kasutus: gelcoat, värvkate, roostevaba teras, klaas, puit, vinüül, kunstnahk Spetsiaalne vahend soola, katlakivi, rasva, õli, suitsusetete ja tolmu jälgede eemaldamiseks gelcoat'ilt, roostevaba teraselt, klaasilt, pleksiklaasilt, kroomitud jm pindadelt. See taimsetel pindaktiivsetel ainetel põhinev professionaalne puhastusvahend ei sisalda fosfaate, nitrilotriäädikhapet (NTA), kloriini ega silikoone. Väga ökonoomse kuluga, sest on väga kontsentreeritud, mistõttu piisab väikesest kogusest.

KASUTAMINE: korraline hooldus: lahjendage 40 ml toodet 10 liitri (ämbritäie) veega, kandke peale harja või käsnaga, seejärel loputage hoolikalt puhta veega ja kuivatage või viimistlege põrandakaabitsaga. Rasked plekid: lahustage 10% toodet vees (ämbris või pritsis), kandke peale, hõõruge harja või käsnaga ja loputage puhta veega, seejärel pühkige kuivaks.

Ettevaatust! Sisaldab naatriumhüdroksiidi. Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi. Koostis: <5% (fosfonaadid, mitteioonsed pindaktiivsed ained, anioonsed pindaktiivsed ained). Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida tolmu või udu sissehingamist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. NAHALE (või juustele) SATTUMISE KORRAL: Võtta saastunud rõivad viivitamata seljast. Loputada nahka veega [või loputada duši all]. SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSKESKUSE/arstiga. Sisu/konteiner kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

UFI-kood: JWC8-M09V-N00J-52MT
Lisa ostukorvi